OKTATÓKÉPZÉS

IYENGAR JÓGA OKTATÓKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON

Ki koordinálja az IYENGAR Jóga Oktatóképzéseket Magyarországon?

Az IYENGAR Jóga Oktatóképzési programokat a Magyar Iyengar Jóga Szövetség Oktatóképzési és Vizsgabizottsága fogja össze. A Bizottság feladata az adott országban elérhetővé tenni az oktatóképzés feltételeit. A Bizottság koordinálja az országban elérhető oktatóképzések időbeli elosztását, hogy lehetőleg ne legyen ütközés ezen a téren. A bizottság feladata továbbá a szigorú kritériumoknak megfelelő oktatóképző oktatók kinevezése és nyilvántartása. A fentieken kívül a Bizottság feladata a nemzetközi IYENGAR jógaoktatói oklevelet adó vizsgák megszervezése minden szinten. A hallgatók a végső vizsga előtti évtől teljes jogú taggá válnak a Magyar Iyengar Jóga Szövetségben.

Ki szervezi az IYENGAR Jóga Oktatóképzéseket Magyarországon?

A nemzetközileg előírt, szigorú feltételeknek megfelelő és a Magyar Iyengar Jóga Szövetség Oktatóképzési és Vizsgabizottsága által kinevezett oktatóképző oktatók maguk szervezik a kurzusokat.

Hogy néz ki az oktatóképző tanfolyam?

Jelenleg a magyarországi oktatóképzések 2,5-3 évesek – a külföldi mintáknak megfelelően. A képzésre felvételi vizsga van, ami gyakorlati ászanák bemutatásából és személyes elbeszélgetésből áll, hogy az oktatók megismerjék a jelentkezők gyakorlási szintjét és személyiségét. A cél, hogy a tanulók olyan tudásra tegyenek szert, mely teljes mértékben tapasztalaton alapul és ne csak a vizsgán menjenek át, hanem képzett, felkészült oktatókká váljanak. A képzés magában foglalja az ászanák nagyfokú ismeretét, az alapvető pránájáma gyakorlatokat, szerves része a képzésnek a funkcionális anatómia és természetesen a jógafilozófia is.

A tanfolyam bemutatása

A 3 éves képzés célja egy erős Iyengar jóga gyakorlottság kialakítása és az Introductory II. szintű oklevél megszerzése.

1. év – a gyakorlás elmélyítése Intermediate Junior szinten (3-4-es gyakorlószint), illetve az anatómia és filozófia alapjainak elsajátítása. Az első év kb. 8-10 hétvégéből áll.

2. év – Az Introductory I. szilabusz ismeretanyagának elsajátítása (beleértve az anatómiát és a filozófiát), az Introductory I. házi vizsga letétele. Kb. 10-12 hétvége.

3. év– Az Introductory II. szilabusz ismeretanyagának elsajátítása (beleértve az anatómiát és a filozófiát), az Introductory II. oklevél megszerzése. Kb. 10-12 hétvége.

Költségek

Felvételi: kb. 6500 HUF (jelentkezéssel együtt fizetendő, délelőtti gyakorlás és személyes mini interjú délután)
1.    év – kb. 150.000 HUF + 240 EUR
2.    év – kb. 200.000 HUF + 240 EUR
3.    év – kb. 240.000 HUF + 240 EUR
A fenti összegek tájékoztató jellegűek. A tanfolyam a vizsga díját nem tartalmazza.

A részvétel feltételei

 • Minimum 3 év jógagyakorlás az Iyengar tradíció szerint, heti rendszerességű óralátogatás okleveles Iyengar jóga oktatónál (kivétel azoknál adható, akik vidéken laknak és nem jutnak el hetente órákra.
 • Alapos otthoni gyakorlás min. 5 perces Sirsászanával (középen, szabadon), 10 perces Szálamba Szarvangászanával és annak variációival és Úrdhva Dhanurászana gyakorlásával.
 • Az alapvető ászanák magyar és szanszkrit nevének ismerete.
 • Oktatói ajánlás (a saját okleveles Iyengar jóga oktatótól).
 • Teljes elkötelezettség az Iyengar metódus iránt (a jelentkező gyakorlása és esetleges tanítása az Iyengar metódus szerint).
 • Sikeres felvételi (lásd alább).
 • A kurzus legalább 15 fővel indul.

A tanítványok felelőssége a képzés alatt

 • Haladó órán való részvétel heti rendszerességgel okleveles Iyengar jóga oktatónál (2-4-es szintű).
 • A 2. év alatt asszisztálás kezdő órákon, a 3. év alatt asszisztálás középhaladó órákon.
 • Minden írásbeli házi feladat időben történő beadása.
 • Napi otthoni gyakorlás fenntartása.
 • Iyengar jóga irodalom olvasása.
 • Az oktatóképzőn való maradéktalan részvétel.

Az Introductory I. és II. vizsgára jelentkezőknek minimum az alábbi tapasztalatokkal kell rendelkezni

 1. Első 3 év: Introductory I. és II. szillabusz elsajátítása (gyakorlat és elmélet)
 2. Következő 2 év: Introductory I. és II. szillabusz (gyakorlat és elmélet) megtanulása, Intermediate Junior I. szillabusz megtanulása (gyakorlat és elmélet)
 3. Következő 1 év: Introductory I. és II. szillabusz (gyakorlat és elmélet) megtanulása, Intermediate Junior I. szillabusz megtanulása (gyakorlat és elmélet), Intermediate Junior II. szillabusz megtanulása (csak gyakorlat)

Más országokban, régiókban (ahol nincsenek helyi okleveles Iyengar jóga oktatók) legalább 280 órányi tanulás a minimum követelmény a vizsgára jelentkezéshez. A “tanulás” szó jelentése itt a “mentoráló tanár óráinak látogatását” jelenti. A “mentoráló tanár órái” a tanítvány országában zajló órákra és a tanítványnak a mentoráló tanárnál tett látogatásaira vonatkozik. Ezeken az órákon kívül azoktól a tanítványoktól, akiknek a közelében nincs okleveles Iyengar jóga tanár, legalább napi 2 óra gyakorlás elvárt, legalább heti 5 nap. Emellett a mentornak kötelessége útmutatást adni a mentoráltnak arról, milyen könyveket olvasson és milyen egyéb anyagokat nézzen át tanulmányaihoz.

Az óraszám alapú követelmény kizárólag olyan régiók miatt került bevezetésre, ahol kevés okleveles tanár érhető el, mivel az ennyi éven át tartó rendszeres utazás (esetleg költözés) a jelentkezőkre túl nagy terheket rótt.

Milyen egyéb módon juthatok el az Indroductory vizsgákig?

Ezúton megerősítjük, hogy a vizsgára bocsájtásnak nem előfeltétele oktatóképzésben való részvétel. Egy másik módszer a vizsgákra való eljutásnak a mentorálás, azaz egy mentoráló oktató mellett eltöltött 6 éves tanulási idő.

Megfelelő hosszúságú időt kell adni a mentoráltaknak, hogy oktatóvá érhessenek – Hosszú tanulás vezet ahhoz, hogy valakiből tanár legyen. Az ászanák pontos kivitelezése önmagában nem jelenti azt, hogy jó tanár is lehet a gyakorlóból. A tanulás és tanítás között óriási különbség van. Mások tanításában a saját tapasztalatunk kell vezessen. Ha az ászana és pránájáma teljes megtapasztalása nélkül tanítunk, hibázni fogunk.

Az Introductory vizsgára való jelentkezés egyéb feltétele

Az Introductory II. vizsgára jelentkezők kettő helyi tanártól kell ajánlást kapjanak a vizsgára bocsájtáshoz. Mindkét ajánló tanár legalább Intermediate Junior I. szintű, vagy annál magasabb oklevéllel kell rendelkezzen.

Oktatóképző oktatók

Kevin Gardiner (2009), Répássy Erika (2013), Trapp László (2016), Veres Mónika (2016)

Folyamatban lévő oktatóképzések

5. Iyengar Jóga Oktatóképző Trapp László, Veres Mónika (2016-2019)

Következő oktatóképzések

6. Iyengar Jóga Oktatóképző >>
2018. ősztől Kevin Gardiner, Répássy Erika (magyarul, angolul)

7. Iyengar Jóga Oktatóképző >>
2019. ősztől Trapp László (magyarul)

 

Az oktatóképző iskola kifejezetten azoknak szól, akik elkötelezett hívei az Iyengar metódusnak. Mindazonáltal az első év azok számára is látogatható, akik szeretnének elmélyülni a gyakorlásban, de nem biztos, hogy folytatnák a további éveket. Hisszük, hogy a magas szintű jógagyakorlás az egyetlen, ami lehetővé teszi a tanítványoknak, hogy felkészült és őszinte oktatóvá váljanak a kurzus végére. Örülünk annak, hogy erre lehetőség nyílik itthoni Iyengar jóga oktatóképzők közreműködésével és hogy megosszuk Veletek B.K.S. Iyengar iránti tiszteletünket és szeretetünket.