bkswatchbwPrashant Iyengar: A kéz működésformája

(Organology and Sensology in Yogashastra, Szerv- és érzékszervtan a jóga tudományában, Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute & Yog – Mumbai, 2011, 101.-104. o.)

 

A szájról, illetve szájszervről a nyelvvel és annak két működésmódjával kapcsolatban gondolkodtunk el: érzékszervként és cselekvő szervként vizsgáltuk. Egy másik cselekvő szerv a kéz. Adásra és kapásra használjunk kezeinket. Jelenkori kultúránk olyan, hogy szűkmarkúak vagyunk, mikor adni kell, és sokat markolunk, mikor elveszünk. Persze a kéz működésformája nem korlátozódik erre a cselekvésre. Sokkal inkább végtelen a funkciója. Miért? Kérdezz meg egy tehetséges írót. Kézbe kell tudnia ragadni a tollat és a papírt, szorgoskodnia kell ahhoz, hogy ez inspirálja agyát, lelkét és művészetét. Kezei kapcsolatban vannak megfigyelésével, kifejezik azokat. Ujjain keresztül kifejezi tudata hatalmát.

A festő kiemelkedő képeket fest kezeivel, az aranyműves, az ügyes takács, a munkás, a szolga kétkezi munkájával termeli meg napi betevőjét. Alapvető szerepet játszik a kéz a szakmunkákban, táncban, drámában stb. A kezek kifejezik a szerelmet. Említeni is fölösleges, milyen érzékien képes a szerelmes örömet okozni szeretett társának. Hogyan fejezhetné ki az anya gyermeke iránti szeretetét kezek nélkül. A kéz nyitja meg a leggyorsabban a szeretet kincsestárát, fejezi ki legügyesebben a szív túlcsorduló kedvességét. A kezet erotikus zónának és a szeretet zónájának is nevezik.

A közeli barátok csak a kezek összekulcsolásával is szívélyesen átölelik egymást. A barátság a szívben lakozik, de a kifejezés eszköze maga a kéz. Kézmozdulatokat használunk az olyan negatív érzelmek kifejezésére is, mint a düh, féltékenység, gyűlölet. Vannak kézmudrák a lenézés, fölháborodás és féltékenység kifejezésére. A kéz értelemmel, érzékeléssel és érzelemmel bír. Művészi zsenialitás lakozik benne. Kérdezd csak meg a táncosokat, és beszél neked a kézmozdulatok végtelennyi jelentésrétegeiről. Ezer szó sem képes annyit elmondani, mint a táncos egyetlen mozdulata.

A védikusok fölismerték a kéz jelentőségét. A reggeli fölébredéskor elismétlendő himnusz egyik versszaka arról szól, hogy a szem kinyitása utáni első pillantást a kezeinkre vessük. Laksmi, a gazdagság istennője lakik az ujjbegyekben; Szaraszvati, a tudás istennője a tenyér közepén; az Úr Krisna a tenyér tövében. A tenyérjós megmondja a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket, az orvos, az élettannal foglalkozó tudós nem képes megmagyarázni a tenyér vonalait és domborulatait. A sikeres ember tenyere sikeréről mesél, ökle erejéről. A kéz az erő és a hatalom, de a gyöngéd érzések kifejezője is. Ígéretes kezek mozdulatai biztonságérzetet teremtenek bennünk. A kéz lehet hálátlan, kegyetlen, kínzó és gyilkos. Adományozó, megragadó, gazdagító, áldó, kegyes, kizsákmányoló és kapzsi. Ezek a kéz működésformái.

 

Fordította: Drimál István, Okleveles Iyengar Jóga oktató