Geetaji+Guruji
 

Here are Geeta’s words on her father’s passing

„Only his body has ended. One person’s efforts from inside out, changed the acceptance of yoga throughout the world. Nothing was hidden, from the time he began to practice, to his illness and death. Even last night he was telling Abhijata, „I have shown you all these things, now realize them for yourself.” What he has given cannot be encompassed by words. If a disciple is more developed, then that person will understand. What can be said in words, is that he was precious to us.”

Geeta Iyengar szavai apja távozásáról

„Csak a teste ért véget. Egy ember erőfeszítései meg tudták változtatni a jóga elfogadottságát az egész világon. Egyetlen titka sem sem volt, gyakorlása első napjától egészen a betegségéig és haláláig. Még tegnap éjjel is azt mondta Abhijata-nak: „Mindezeket a dolgokat megmutattam Neked, most magadnak kell megvalósítanod”. Nem lehet szavakba önteni, amit adott. Ha egy tanítvány fejlett, meg fogja érteni mit érzünk. Amit szavakkal el lehet mondani, az az, hogy számunkra nagyon értékes volt.”